Контрольна робота 15

ВАРІАНТ 1

1. Познач рядок, у якому слово можна замінити займенником.
В сміх

2. Познач рядок, у якому апостроф у словах пишеться після префікса.
Б без’язикий, роз’яснити, з’єднати

3. Познач рядок, усі слова якого є прислівниками.
А направо, байдуже, щороку

4. Поєднай слова, утворивши сталі словосполучения.

5. Спиши речення, ставлячии іменник, записаний у дужках, у потрібну форму.
1) Після урочистої лінійки учні розійшлися по класах.
2) По порожніх лисячи х порах гуляв холодний вітер.

6. Спиши, розкриваючи дужки.
Весни, пов’язують, чотирнадцятим, закликання, «веснянки», «голубками», грудку, землі.

ВАРІАНТ 2

1. Познач рядок, у якому слово можна замінити займенником.
В садівник

2. Познач рядок, у якому знак м'якшення у словах пишеться у суфіксах.
Б тоненький, полтавський, манюсінький

3. Познач рядок, усі слова якого є числівниками.
Б сорок, один, сотий

4. Поєднай слова, утворивши сталі словосполучення.

5. Спиши речення, ставлячи іменник, записаний у дужках, у потрібну форму.
1) Дизайнер старанно, із знанням справи, розставив меблі по кімнатах.
2) ГІо лісах уже пройшлася осінь золотим пензликом.

6. Спиши, розкриваючи дужки.
Книжки, українець, ватажків, говориться, держави, зображення.

Повідомити про помилку