Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Червоною, грудкою, Україну, взимку, оселяється, у неї, дзьоб, легко, розлущує, насіннєві, зимові, ясена, розкриваючи, розсівають, насіння, розповсюджуватись, червоногруді,
не лякаються.

2. Встанови за допомогою запитань зв’язок слів у виділеному реченні.
Снігурі (що роблять?) не лякаються; не лякаються (хто?) снігурі; не лякаються (кого?) людей; снігурі (які?) червоногруді.

3. Запиши в алфавітному порядку назви дерев та кущів, згаданих у тексті.
Бузок, горобина, клен, ясен.

4. Знайди у 1-ому абзаці тексту слово, у якому при словозміні відбувається чергування голосних. Випиши його, підкресли букву, яка зміниться.
Ягоди — ягід.

5. Випиши із тексту по одному іменнику чоловічого, жіночого і середнього роду. У дужках укажи рід кожного з них.
Ч. р.: снігур, дзьоб, бузку, ясена.
Ж. р.: пташка, грудкою, Україну, горобини.
С. р.: насіння.

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Ледача, ніжиться, м’яких, яскраво-червоною, не встигли, восени, ранньої, весни, розтане, сніг, збирати, щиглики, лисиці, ягід, червону.

2. Встанови за допомогою запитань зв’язок слів у виділеному реченні.
Люди (що роблять?) виготовляють; виготовляють (хто?) люди; виготовляють (що?) фарбу; фарбу (яку?) червону; виготовляють (із чого?) із ягід.

3. Розташуй за абеткою назви тварин із тексту, які харчуються журавлиною.
Лисиці, омелюхи, снігурі, щиглики.

4. Знайди в 1-ому абзаці тексту слово, у якому при словозміні відбувається чергування голосних. Запиши, підкресли букву, що зміниться.
Ягода — ягід.

5. Випиши із тексту по одному іменнику чоловічого, жіночого і середнього роду. У дужках укажи рід кожного з них.
Ч. р.:— соком, снігом, сніг.
Ж. р.: журавлина, фарбу, ягоду, лисиці, ягода, журавлину, біда, весни.
С. р.: болота.

Повідомити про помилку