Контрольна робота 6

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Життя, безцінне, величезний, народження, розпорядитися, від неї, дріб’язкові, щоденне, сидіння, комп’ютером, марнування, милосердним, розмовами, читанням, кожна, секунда, повинні, пам’ятати, сьогоднішній, не повернеться, життя.

2. У списаному тексті знайди спонукальне речення. Перебудуй його у розповідне. Запиши.
Потрібно цінувати кожну мить життя.

3. Випиши виділений займенник. Визнач особу, число і відмінок.
Його — 3 особа одн., З.в.

4. Від поданого дієслова утвори і запиши спільнокореневий прислівник.
Поспішати — поспішно, поспіхом.

5. Підкресли у списаному тексті іменники, вжиті в однині.
Подарунок, людина, день, народження, сидіння, комп’ютером, марнування, часу, читанням, секунда, день, мить, життя.

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Предки, життєвий, розказуючи, казки, телебачення, спілкування, книжки, різнобарв'я, розповість, відважних, безстрашних, героїв, життя, терпіння, обов'язково, сподобаються.

2. У списаному тексті знайди спонукальне речення. Перебудуй його у розповідне. Запиши.
Потрібно звернутись до дитячої книжки.

3. Випиши виділений займенник. Визнач особу, число і відмінок.
Тобі — 2 особа одн., Д.в.

4. Від поданого іменника утвори і запиши спільнокореневий прислівник.
Терпіння — терпеливо, терпляче.

5. Підкресли у списаному тексті іменники, вжиті у множині.
Предки, казки, героїв, труднощів.

Зворотній зв’язок