Контрольна робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Безкрає, зелений, килим, сміється, розіп'ялось, відбивається, стежкою, легенький, з гори, сюрчання, переливається, вгору тягнеться, пшениця.

2. Знайди у 2-му абзаці списаного тексту речення з однорідними членами. Підкресли його.
Мелодія і переливається, і тремтить, і зачаровує.

3. Із поданого тексту випиши виділені слова. Поділи їх для переносу різними способами.
Жай-воронками, жайво-ронками, жайворон-ками, жайворонка-ми; тра-в’яних, трав’-яних, трав’я-них.

4. У списаному тексті знайди і випиши службові слова.
В, над, у, з, а, і, до, в.

5. Доповни кінцівку списаного тексту окличним реченням.
Хай пшениця зростає! Милуймося цією красою! Яка краса!

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Найстаріший, рослинного, свідком, життя, землі, дереву, ставлення, Японії, вважається, святим, не втратило, живучості, віддачею, абрикоси, швидко, живе.

2. Знайди у 1-ому абзаці списаного тексту речення з однорідними членами. Підкресли його.
Воно вимагає до себе і особливого ставлення, і поваги, і догляду.

3. Із поданого тексту випиши виділені слова. Поділи їх для переносу різними способами.
Рос-линного, рослин-ного, рослинно-го; мі-льйони, міль-йони, мільйо-ни.

4. У списаному тексті знайди і випиши службові слова.
На, до, і, в, й, із, до.

5. Доповни кінцівку списаного тексту окличним реченням.
Це справжнє диво природи! Бережіть це диво для майбутніх поколінь!

Повідомити про помилку