Контрольна робота 9

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Пам'ятники, Парижі, височить, собаці Баррі, пам'ятник, жабкам, на них, дослідження, м'язів, нервової, з’ясувалося, об’єкт, вивчення, лікуванні.

2. У списаному тексті підкресли 3 іменники — назви істот.
Тваринам, люди, собаці, людей, жаби, жабкам, люди, жабам.

3. Від поданих іменників утвори прикметники за допомогою суфіксів: цьк-ськ-, -зьк-.
Париж — паризький. Місто — міський.

4. Розподіли приголосні звуки у слові гірських за групами:
дзвінкі: [г, р]; глухі: [с’, к, х].

5. У списаному тексті знайди і випиши речення, яке відповідає поданій схемі.
Деяким тваринам вдячні люди споруджували пам’ятники.

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Україні, Поліссі, Карпатах, живе, коріння, дерев, їжею, гризуни, гніздяться, землі, м’яка, кольору. Розвинені, чуття, уміння, деревах.

2. У списаному тексті підкресли 3 іменники — назви неістот.
Україні, Поліссі, Карпатах, кількостях, чагарниках, корінням, дерев, їжею, землі, шерсть, кольору, хвості, кільця, органи, чуття, слух, зір, уміння, деревах.

3. Від поданих іменників утвори прикметники за допомогою суфіксів: цьк-, -ськ-. -зьк-.
Полісся — поліський. Карпати — карпатський.

4. Розподіли приголосні звуки у слові лісових за групами:
дзвінкі: [л’, в]; глухі: [с, х].

5. У списаному тексті знайди і випиши речення, яке відповідає поданій схемі.
Лісовий кіт добре лазить по деревах.

Зворотній зв’язок