Контрольна робота 11

ВАРІАНТ 1

1. Визнач, які букви пропущено в іменнику моло..ба.
В -ть-

2. Вибери рядок, у якому всі прикметники записано правильно.
В сільський, запорізький, чумацький

3. Вибери слово, будова якого відповідає такій схемі:
Б берізка

4. Покажи стрілочкою синонім до кожного прислівника.
незабаром → скоро, близько → поруч, пізніше → потім.

5. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос.
Добýток, завдáння, посерéдині, сантимéтр, чóвен, чотирнáдцять.

6. Спиши текст, розкриваючи дужки.
Восени стоїть у лісі дивовижна тиша. Над землею повільно стелиться туман і огортає сонні дерева.
Дмухнув холодком світанок. Задзвеніли листочками стрункі тополі. Потягнулися розкішними гілками берізки. Привіталась із сонцем трава.

7. Чому треба охороняти рослини, занесені до Червоної книги? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).
Ці рослини можуть зовсім зникнути. Ми не маємо права збіднювати рослинний світ планети. Ми хочемо, щоб наші нащадки теж побачили землю у всій красі. У природі все взаємопов’язано. Зникнення рослин тягне за собою зникнення тварин. Тож бережімо рослини, від них теж залежить наше майбутнє.

ВАРІАНТ 2

1. Визнач, які букви пропущено в іменнику про..ба.
В -сь-

2. Вибери рядок, у якому всі прикметники записано правильно.
А французький, польський, козацький

3. Вибери слово, будова якого відповідає такій схемі:
Б подружка

4. Покажи стрілочкою синонім до кожного прислівника.
постійно → завжди, раптом → несподівано, навкруги → навколо.

5. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос.
Вíрші, децимéтр, одинáдцять, óлень, украї´нський, читáння.

6. Спиши текст, розкриваючи дужки.
Над землею пролітають лебеді. Летять нижче розпатланих хмар і струшують на землю бентежні звуки.
Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я допитливо придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до співу.

7. Чому треба турбуватися про птахів? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).
Птахи — це частина живої природи. Без птахів неможливо уявити світ навколо нас. Ми повинні турбуватися про птахів узимку, підгодовувати їх. Навесні вони також потребують нашої допомоги. Не можна займати диких птахів, коли вони виводять потомство. Правил поводження у природі багато, їх треба виконувати. Тоді всім буде добре.

Повідомити про помилку