Варіант 11

1. Прочитай і спиши текст. Устав пропущені букви, розкрий дужки.
Улітку збільшується загроза пожеж у лісі. Тому не можна розпалювати багаття у спекотну погоду.
Вогнище розкладають подалі від дерев. Місце для багаття розчищають від сухої трави і обкопують.
Після відпочинку вогнище слід залити водою або посипати піском.

2. Вибери рядок, у якому подано лише числівники, що відповідають на питання скільки?
Б три, вісім, десять

3. Вибери рядок, у якому подано дієслова у формі майбутнього часу.
А напише, буде писати, писатиме

4. Познач схему, яка відповідає поданому реченню.
A

5. Прочитай. Виділені слова заміни однорідними членами речення. Утворені речення запиши.
На уроці ми рахуємо, міркуємо, розв’язуємо задачі.
Вже повернулися з вирію шпаки, ластівки, стрижі.

6. З’єднай стрілками іменники з їх закінченнями в орудному відмінку.
межа → -ею
гвардія → -єю
лоза → -ою

7. Напиши текст на тему «Маленький сірничок — причина великої біди» (3-4 речення).
Кажуть, що маленький сірничок — причина великої біди. У будинку дуже швидко горять меблі й штори, на природі раптово займаються сухі гілки і трава. Вогонь швидко поширюється і може перекинутися на сусідні будинки й дерева. Така пожежа наробить чимало лиха.

Повідомити про помилку