Варіант 3

1. Прочитай і спиши текст. Устав пропущені букви, розкрий дужки.

ЛЕЛЕКИ ПРИЛЕТІЛИ

Лелека — це сонячний птах. Він зустрічає сонце вранці й проводжає йоі го на спочинок увечері. На зорі лелеки піднімаються з гнізда й злітають високо в небо. Там радісно клекочуть — вітають сонце.
А ввечері стоять над гніздом і дивляться на захід. То вони думають, скільки ще днів ходитиме сонце так високо й коли почне опускатися.

2. Добери антоніми до поданих слів.
Уранці — увечері.
Щастя — горе, нещастя.

3. Знайди в тексті спільнокореневе слово до слова сонце. Випиши його.
Сонце — сонячний.

4. Яке з поданих прислів’їв стосується лелеки (назва птаха пропущена)?
А Хто лелеку ображає, той велику шкоду має.

5. Схемі відповідає слово
Б сонячний

6. Поміркуй, чому потрібно оберігати лелек. Свої міркування запиши (3-4 речення).
Лелека — це український птах-оберіг, птах-символ. Ще з давніх-давен існує староукраїнське повір’я про святість лелеки. Вбивство цього птаха прирівнювали до вбивства людини. Нині в У країні є прикмета, якщо біля хати звив гніздо лелека, то в оселі завжди буде щастя.

Повідомити про помилку