Варіант 5

1. Прочитай і спиши текст. Устав пропущені букви, розкрий дужки.
Рідний край! Дорога серцю земля батьків наших. Оспівані в піснях народних безмежні степи, зелені ліси, високі блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це миле серцю привілля? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну?
Ти починаєш розуміти, що то твоя Батьківщина, що звідси, від батьківського порога, від материнської пісні вона бере свій початок.

2. Знайди в тексті синоніми, випиши їх.
Рідний край, Батьківщина, Вітчизна, земля батьків.

3. Випиши з останнього речення особові займенники. Визнач їх особу і число.
Ти (2-а ос., одн.), вона (3-я ос., одн.)

4. Схемі відповідає слово
В безмежний

5. Знайди в тексті (завдання 1) іменники, ужиті у формі множини. Підкресли їх
(батьків, піснях, степи, ліси, небеса).

6. Напиши текст на тему «Наш рідний край» (3-4 речення).
Україна — це моя рідна земля, де все мені дороге. В Україні живуть мої родичі та друзі. Мені подобається мелодійна українська мова, народні обряди і традиції зачаровують мене. Я люблю свою Батьківщину.

Зворотній зв’язок