Тип 1. Контрольна робота 3

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.
Минали дні, а дощів не було. Степ дедалі втрачав свої яскраві барви, свою весняну свіжість. Повітря було наскрізь сухе, не випадала навіть ранкова роса.
Раптом загриміло, легенько зітхнув степ, і все прийшло в рух. Потемнілими степами мчав вітер, захвилювалися зелені вали лісосмуг, птахи злетіли в повітря. Світлі паруси дощу наближалися нивами. З тихим дзвоном упали перші краплини, і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ. Земля набиралася сили, хліба помітно зеленішали.

За А. Каніщенко

2. Визнач тип списаного тексту.
Б розповідь

3. Вибери і познач найточніший заголовок до тексту.
В Довгоочікуваний дощ

4. Познач синоніми до слова нива.
Б поле, лан

5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені.
Степ (іменник) дедалі втрачав (дієслово) свої яскраві барви, свою весняну свіжість.

6. Склади план до списаного тексту
1) Важко без дощів.
2) Природа зітхнула в очікуванні.
3) Чарівна музику дощу.
4) Земля набиралася сили.

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви, апостроф і розкриваючи дужки.
Поступово на зміну осені заступає зима. На дорогах вона затягнула тонкими крижинками калюжі. З'явилися холодні вітри. Низьке сіре небо опустилося ближче до землі. Повільно закружляли в повітрі одинокі прозорі сніжинки. Усе живе принишкло. Природа готується до зимового відпочинку.
Тільки вітер з морозом не заспокоюються. То вітер голосно завиває. То раптом мороз розмалює шибки на вікнах ніжними візерунками. Він усе частіше згадує про свої обов’язки.

За А. Волковою

2. Визнач тип списаного тексту.
А опис

3. Вибери і познач найточніший заголовок до тексту.
В Початок зими

4. Вибери і познач антонім до слова низьке.
Б високе

5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені.
Низьке сіре небо (іменник) опустилося (дієслово) ближче до землі.

6. Склади план до списаного тексту.
1) Зима на порозі.
2) Перші ознаки зими.
3) Природа готується до відпочинку.
4) Неспокійні господарі.

Повідомити про помилку