Тип 1. Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.
Летів метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе вона по воді. Побачив метелик квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить. Квітка пливе, і метелик пливе.
Пролітала над водою ластівка і здивувалася: що це таке? Коли це метелик навчився плавати? Доторкнулася ластівка крилом до води. Сколихнулася вода, і сколихнулася квітка. Загойдався метелик. Весело йому річкою плисти!

З дитячого журналу

2. Визнач тип списаного тексту.
Б розповідь

3. Вибери і познач антонім до слова весело.
Б сумно

4. Познач рядок, у якому зазначено найточніший заголовок до тексту.
Б Метелик, ластівка і квітка

5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені.
Летів (дієслово) метелик (іменник) над річкою.

6. Склади план до списаного тексту.
1) Метелик над річкою.
2) Подорож із квіткою.
3) Подив ластівки.
4) Весело плисти!

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.
Живуть собі в лісі друзі — заєць і білочка. Уночі зайчик спить під деревом, а білочка — на дереві. І тоді все навколо стихає, лиш вітерець колихає гілки дерев. Та як прокинуться друзі — іде галас по всій окрузі! Бо такі вони пустуни, стрибуни, таке зранку до вечора коять, що весь ліс не має покою.
Гілочки на деревах тріпотять, пташки хтозна-куди летять, тікає лісова дрібнота, жабки стрибають у болото. А зайчик і білочка знай розважаються!

За А. Павленком

2. Визнач тип списаного тексту.
Б розповідь

3. Вибери і познач антонім до слова зранку.
В звечора

4. Познач рядок, у якому зазначено найточніший заголовок до тексту.
В Лісові друзі

5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені.
Гілочки (іменник) на деревах тріпотять (дієслово).

6. Склади план до списаного тексту.
1) Нерозлучні друзі.
2) Спокій уночі.
3) Галасливі пустуни.
4) Тікай, дрібното!

Повідомити про помилку