Тип 3. Контрольна робота 2

ВАРІАНТ 1

1. Визнач, у якому рядку всі слова мають більше звуків, ніж букв.
Б щедрий, чекає, подвір’я

2. Вибери рядок, у якому слова є близькими за значенням.
А міркування, роздум

3. Визнач стовпчик, у якому всі слова є назвами частин мови.
Б

4. Підкресли в рядку споріднені слова. Розбери їх за будовою.

5. Запиши слова за абеткою. Постав наголосу словах.
Вісімдеся́т, одинáдцять, сімдеся́т, шістдеся́т.

6. Склади з поданих слів спонукальне речення. Запиши його. Постав необхідні розділові знаки.
Люди, ставтеся до природи дбайливо!

ВАРІАНТ 2

1. Визнач, у якому рядку всі слова мають більше звуків, ніж букв.
Б щастя, літає, м’який

2. Вибери рядок, у якому слова є близькими за значенням.
Б заважати, перешкоджати

3. Визнач стовпчик, у якому всі слова є назвами частин мови.
Б.

4. Підкресли в рядку споріднені слова. Розбери їх за будовою.

5. Запиши слова за абеткою. Постав наголос у словах.
П’ятдеся́т, чоти́ри, чотирнáдцять, шістнáдцять.

6. Склади з поданих слів спонукальне речення. Запиши його. Постав необхідні розділові знаки.
Діти, ставтеся до своїх батьків з повагою!

Повідомити про помилку