Тип 3. Контрольна робота 3

ВАРІАНТ 1

1. Вибери рядок, у якому в усіх словах звуків менше, ніж букв.
А тиждень, джерельце, дзвоник

2. Визнач, у якому рядку подано антоніми до слова добро.
А зло, лихо

3. Вибери рядок, у якому обидва словосполучення складаються з іменника й іменника.
В побажання успіху, здійснення мрій

4. Підкресли слова з префіксами. Познач їх

Схід, нахил, записка, наказ, віддав.

5. Добери і запиши дієслова, якими можна замінити подані сполучення слів.
Пекти раків — червоніти.
Замилювати очі — обдурювати.
Дерти носа — зазнаватися.

6. Склади з поданих слів питальне речення. Дай відповідь на це запитання. Запиши утворені речення.
Зі скількох хвилин складається година? Година складається з шістдесяти хвилин.

ВАРІАНТ 2

1. Вибери рядок, у якому в усіх словах звуків менше, ніж букв.
Б джерело, промінь, ґедзь

2. Визнач, у якому рядку подано антоніми до слова близько.
Б вдалині, далеко

3. Вибери рядок, у якому обидва словосполучення складаються з іменника й іменника.
В переможець змагання, зустріч друзів

4. Підкресли слова з префіксами. Познач їх.

Промова, прислівник, відшукати, обрати.

5. Добери і запиши дієслова, якими можна замінити подані сполучення слів.
Пасти задніх — відставати.
Розбити глека — посваритися.
Намилити шию — покарати.

6. Склади з поданих слів питальне речення. Дай відповідь на це запитання. Запиши утворені речення.
Зі скількох копійок складається гривня? Гривня складається зі ста копійок.

Повідомити про помилку