Тип 3. Контрольна робота 4

ВАРІАНТ 1

1. Визнач, у якому рядку всі слова мають однакову кількість звуків і букв.
А слива, груша, лимон

2. Вибери рядок, у якому подано синоніми до дієслова виготовляти.
В створювати, виробляти, майструвати

3. Познач рядок, у якому дієслова подано в неозначеній формі.
Б запросити, привітати, сміятися

4. Підкресли слова із суфіксами. Познач суфікс у словах.

Близько, небесна, жовтень, зоряне.

5. Спиши речення, записуючи числівники словами. Постав у них наголос.
Чотирнáдцятого жовтня відзначають День захисника України.
Футбольна команда складається з одинáдцяти гравців.

6. Пошир речення другорядними членами і запиши. Підкресли головні члени речення.
Погода раптово дуже змінилася.
Птахи з сумом відлітають у теплі краї.

ВАРІАНТ 2

1. Визнач, у якому рядку всі слова мають однакову кількість звуків і букв.
А робота, хвилина, секунда

2. Вибери рядок, у якому подано синоніми до дієслова вимірювати.
Б приміряти, заміряти, міряти

3. Познач рядок, у якому дієслова подано в неозначеній формі.
Б прочитати, розповісти, задуматися

4. Підкресли слова із суфіксами. Познач суфікс у словах.

Важко, червень, кругла, дивне.

5. Спиши речення, записуючи числівники Словами. Постав у них наголос.
У кожного гравця в шахи є шістнáдцять фігур.
Вага зібраних юннатами жолудів становила близько п’ятдесяти́ кілограмів.

6. Пошир речення другорядними членами і запиши. Підкресли головні члени речення.
Несподівано небо сильно потемніло. Раптово почалася сильна заметіль.

Повідомити про помилку