Тип 3. Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Вибери рядок зі словами, у яких усі приголосні звуки є глухими.
А кішка, птахи, качка

2. Визнач, у якому рядку всі слова є власними назвами.
Б Англія, Франція, Німеччина

3. Вибери стовпчик, у якому всі слова є прикметниками.
Б

4. Підкресли слова, які мають і префікс, і суфікс.
Зранку, прийменник, привітна.

5. Дай повні письмові відповіді на запитання: Скільки годин у добі? Скільки хвилин у годині? Числівники запиши словами. У числівниках постав наголос.
У добі двáдцять чоти́ри години. У годині шістдеся́т хвилин.

6. Пошир речення другорядними однорідними членами за поданим у дужках питанням і запиши. Постав необхідні розділові знаки. Підкресли головні члени речення.
Удосвіта в лісі залунали веселі співи жайворонів, ластівок і солов’їв.

ВАРІАНТ 2

1. Вибери рядок зі словами, у яких усі приголосні звуки є глухими.
В пташка, шпак, качка.

2. Визнач, у якому рядку всі слова є власними назвами.
А Волга, Дніпро, Десна

3. Вибери стовпчик, у якому всі слова є прикметниками.
В

4. Підкресли слова, які мають і префікс, і суфікс.
Прекрасний, заморський, окрилений.

5. Дай повні письмові відповіді на запитання: Скільки місяців у році? Скільки днів у цьому місяці? Числівники запиши словами. У числівниках постав наголос.
У році дванáдцять місяців.
У травні три́дцять один день.

6. Пошир речення другорядним и однорідними членами за поданим у дужках питанням і запиши. Постав необхідні розділові знаки. Підкресли головні члени речення.
Осінь розкидала по парку кольорові листочки беріз, каштанів та кленів.

Повідомити про помилку