Контрольна робота 2

Тип 1

Варіант І

1. На 4 верстатах за одну годину можна виготовити 64 деталі. На скільки треба збільшити кількість верстатів, щоб виготовляти на них 320 деталей за годину?

Розв’язання

1) 64 : 4 = 16 (дет.) — виготовляють за годину на одному верстаті;
2) 320 : 16 = 20 (шт.) — верстатів потрібно всього;
3) 20 – 4 = 16 (шт.) — на стільки треба збільшити кількість верстатів.

Відповідь: на 16 верстатів.

2. Обчисли значення виразу.
18 546 – (3721 – 7696 : 37) • 2 = 11520;
1) 7696 : 37 = 208;
2) 3721 – 208 = 3513;
3) 3513 · 2 = 7026;
4) 18 546 – 7026 = 11 520.

3. Порівняй числа.
56349 < 56439;
230 > 23;
20000 > 19 999.

4. Вирази у зазначених одиницях вимірювання.
2 м = 20 дм;
5400 кг = 54 ц
3 год = 180 хв.

5. На екскурсію поїхала 1/7 усіх учнів четвертого класу. Скільки четвертокласників поїхало на екскурсію якщо у класі навчається 35 учнів?

Розв’язання

35 : 7 = 5 (уч.) — поїхало на екскурсію.

Відповідь: 5 учнів.

6. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина — 4 см. Обчисли його площу.
S = 3 · 4 = 12 см2.

7. Відомо, що Тетяна молодша за Аню. Кіра старша за Марію, але молодша, ніж Олег, який найстарший. Тетяна і Кіра — однолітки і народилися в один день. У якій послідовності діти відсвяткують своє десятиріччя?
Олег, Аня, Тетяна і Кіра, Марія.

Варіант ІІ

1. Із 5 овець можна настригти 75 кг вовни. На скільки треба збільшити кількість овець, щоб отримати 105 кг вовни?

Розв’язання

1) 75 : 5 = 15 (кг) — вовни можна отримати з однієї вівці;
2) 105 : 15 = 7 (ов.) — всього потрібно;
3) 7 – 5 = 2 (ов.) — на стільки більше овець потрібно.

Відповідь: на 2 вівці.

2. Обчисли значення виразу.
17 137 – (3021 – 3996 : 37 ) · 2 = 11311.
1) 3996 : 37 = 108;
2) 3021 – 108 = 2913;
3) 2913 · 2 = 5826;
4) 17 137 – 5826 = 11 311.

3. Порівняй числа.
39418 > 39148;
64 < 640;
39999 < 40000;

4. Вирази у зазначених одиницях вимірювання.
54000 кг = 54 т;
4 дм = 40 см;
4 год = 240 хв.

5. У кошику лежало 24 яблука, — з них 1/6 червоного кольору. Скільки червоних яблук лежало в кошику?
24 : 6 = 4 яблука.
6. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 2 см, а довжина — 5 см. Обчисли його площу.
2 · 5 = 10 см2

7. У черзі до їдальні стоять Олег, Тетяна, Іра, Світлана й Матвій. Відомо, що Олег купить булочку пізніше від Матвія, але раніше від Тетяни, яка стоїть останньою, а Ірина — пізніше від Світлани, яка стоїть у черзі після Олега. У якій послідовності діти стоять у черзі до їдальні?
Матвій, Олег, Світлана, Іра, Тетяна.

Тип 2

Варіант І

1. Велосипедист за 3 години проїхав 45 км. Обчисли його швидкість.
В 15 км/год (45 : 3 = 15);

2. Установи довжину бруска.
Б 3 см 5 мм

3. Обчисли значення виразу b : (8100 : 900), якщо b = 54 000.
1) 8100 : 900 = 9;
2) 54 000 : 9 = 6000.
В 6000

4. Установи послідовність виконання дій у виразі.
5, 1, 2, 3, 6, 4.
Запиши результати двох перших дій.
3978, 2589.

5. Установи відповідність між прямокутниками та їхніми площами.
1 — 2, 2 —3, 3 — 1.

6. У книжці 18 сторінок. Олег прочитав 1/6 частину. Скільки сторінок прочитав Олег?
18 : 6 = 3 сторінки.

7. Одна сова за 90 днів знищує 990 мишей. Скільки мишей знищать разом 2 сови за 30 днів?

Розв’язання

1) 990 : 90 =  11 (миш.) — знищує одна сова за день;
2) 2 · 11 = 22 (миш.) — знищують дві сови за день;
3) 22 · 30 = 660 (миш.) — знищать дві сови за 30 днів.

Відповідь: дві сови за 30 днів знищать 660 мишей.

Варіант ІІ

1. Обчисли відстань, яку пройде лижник за 2 години зі швидкістю 14 км/год.
А (2 · 14 = 28)

2. Установи довжину бруска.
В 3 см 5 мм

3. Обчисли значення виразу a : (6400 : 800), якщо a = 48 000.
1) 6400 : 800 = 8;
48 000 : 8 = 6000.
А 6000

4. Установи послідовність виконання дій у виразі.
3, 5, 4, 1, 2, 6.
Запиши результати двох перших дій.
2436, 288.

5. Установи відповідність між прямокутниками та їхніми площами.
1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

6. У лютому — 28 днів. 1/4 з них були сонячними. Скільки всього сонячних днів було в лютому?
28 : 4 = 7 днів.

7. Одна сова за 80 днів виловлює 880 мишей. Скільки мишей уполюють разом 3 сови за 30 днів?

Розв’язання

1) 880 : 80 =  11 (миш.) — знищує одна сова за день;
2) 3 · 11 = 33 (миш.) — знищують три сови за день;
3) 33 · 30 = 990 (миш.) — знищать три сови за 30 днів.

Відповідь: три сови за 30 днів уполюють 990 мишей.

Повідомити про помилку