Контрольна робота 3

Тип 1

Варіант І

1. Першого дня у магазині купили 4 упаковки зошитів, а другого — 7 таких самих упаковок. Причому першого дня купили на 36 зошитів менше, ніж другого. Скільки зошитів купили першого дня, а скільки — другого?

Розв’язання

1) 7 – 4 = 3 (уп.) — на стільки більше купили другого дня;
2) 36 : 3 = 12 (зош.) — міститься в одній упаковці;
3) 4 · 12 = 48 (зош.) — купили першого дня;
4) 7 · 12 = 84 (зош.) — купили другого дня.

Відповідь: першого дня купили 48 зошитів, а другого дня — 84 зошити.

2. Розв’яжи рівняння.
3690 : х = 18;
x = 3690 : 18;
x = 205.

3. Обчисли значення кожного виразу та порівняй їх.
I. 400 – (380 : 10) · 2 = 324;
1) 380 : 10 = 38;
2) 38 · 2 = 76;
3) 400 – 76 = 324.
II. (400 – (380 : 10)) · 2 = 724;
1) 380 : 10 = 38;
2) 400 – 38 = 362;
3) 362 · 2 = 724.
324 < 724.
400 – (380 : 10) · 2 < (400 – (380 : 10)) · 2.

4. Вирази у центнерах.
99 т = 990 ц;
1000 кг = 10 ц;
5 т 43 ц = 50 ц + 43 ц = 93 ц.

5. Здоровий сон дитини складає 1/3 доби. Скільки годин триває здоровий сон дитини?
24 : 3 = 8 годин.

6. Сторони трикутника дорівнюють 33 мм і 4 см. Його периметр дорівнює 132 мм. Знайди третю сторону трикутника.
4 см = 40 мм;
132 – 33 – 40 = 132 – 73 = 59 см.

7. Марина стоїть п’ятою від початку і від кінця шеренги. Скільки всього учнів у шерензі?
9 учнів.

Варіант ІІ

1. Учні 4-А класу зібрали 3 коробки волоських горіхів, а 4-Б — 5 таких самих коробок. Причому 4-Б клас зібрав на 120 горіхів більше, ніж 4–А клас. Скільки волоських горіхів зібрав кожний клас?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (кор.) — на стільки більше коробок зібрали учні 4-Б класу;
2) 120 : 2 = 60 (гор.) — міститься в одній коробці;
3) 3 · 60 = 180 (гор.) — зібрав 4-А клас;
4) 5 · 60 = 300 (гор.) — зібрав 4-Б клас.

Відповідь: 4-А клас зібрав 180 горіхів, а 4-Б клас — 300 горіхів.

2. Розв’яжи рівняння.
4864 : x = 16;
x = 4864 : 16 = 304.

3. Обчисли значення кожного виразу та порівняй їх.
I. (150 – (300 : 10)) · 3 = 360;
1) 300 : 10 = 30;
2) 150 – 30 = 120;
3) 120 · 3 = 360;
II. 150 – (300 : 10) · 3 = 60;
1) 300 : 10 = 30;
2) 30 · 3 = 90;
3) 150 – 90 = 60.
360 > 60;
(150 – (300 : 10)) · 3 > 150 – (300 : 10) · 3

4. Вирази у тонах.
8000 кг = 8 т
20 000 ц = 2000 т
5 т 450 ц = 50 т

5. Сон мами становить 1/4 доби. Скільки годин на добу спить мама?
24 : 4 = 6 годин.

6. Сторони трикутника дорівнюють 3 дм і 49 см. Його периметр дорівнює 137 см. Знайди третю сторону трикутника.
3 дм = 30 см.
137 – 30 – 49 = 107 – 49 = 58 (см).

7. Книжка, що потрібна учню, стоїть на полиці сьомою, як з одного, так і з іншого її кінця. Скільки всього книжок стоїть на полиці?
13 книжок.

Тип 2

Варіант І

1. Запиши число, у якому 2 сотні, 3 десятки і 5 одиниць.
Б 235

2. Швидкість польоту стрижа сягає 180 км /год, а галки — у 3 рази менше. Яка швидкість польоту галки?
А 60 км/год

3. Знайди невідоме зменшуване, якщо у – 125 = 225.
В 350 (225 + 125)

4. Яку частину фігури зафарбовано? Установи відповідність.
1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

5. Порівняй числа.
237 < 327, 273 > 237
Розташуй числа 237, 327, 273 у порядку спадання.
327, 273, 237.

6. У заданому колі побудуй діаметр. Виміряй його довжину. Побудуй коло, радіус якого дорівнює діаметру заданого кола.
Радіус другого кола — 2 см.

7. Зібрали 510 кг кабачків і 260 кг огірків. Продали 150 кг кабачків і 140 кг огірків. У скільки разів більше залишилося ще продати кабачків, ніж огірків?

Розв’язання

1) 510 – 150 = 360 (кг) — лишилося кабачків;
2) 260 – 140 = 120 (кг) — лишилося огірків;
3) 360 : 120 = 3 (р.) — у скільки разів більше залишилося ще продати кабачків, ніж огірків.

Відповідь: залишилося продати у 3 рази більше кабачків, ніж огірків.

Варіант ІІ

1. Запиши число, у якому 5 сотень, 3 десятки і 2 одиниці.
Б 532

2. Швидкість польоту сокола може сягати 250 км/год, а сірого журавля — у 5 разів менше. Яка швидкість польоту сірого журавля?
Б 50 км/год

3. Знайди невідоме зменшуване, якщо x – 425 = 325.
В 750

4. Яку частину фігури зафарбовано? Установи відповідність.
1 — 3, 2 — 2, 3 — 1.

5. Порівняй числа.
732 > 723, 723 > 327
Розташуй числа 327, 732, 723 у порядку спадання.
732, 723, 327.

6. У заданому колі побудуй радіус. Виміряй його довжину. Побудуй коло, діаметр якого дорівнює радіусу за даного кола.
Діаметр другого кола — 3 см.

7. Привезли на продаж 580 кг огірків і 420 кг помідорів. Продали 160 кг огірків і 280 кг помідорів. У скільки разів менше залишилося ще продати помідорів, ніж огірків?

Розв’язання

1) 580 – 160 = 420 (кг) — лишилося огірків;
2) 420 – 280 = 140 (кг) — лишилося помідорів;
3) 420 : 140 = 3 (р.) — у скільки разів менше залишилося ще продати помідорів, ніж огірків.

Відповідь: залишилося продати у 3 рази менше помідорів, ніж огірків.

Повідомити про помилку