Контрольна робота 4

Тип 1

Варіант І

1. У 2 тарілки і 3 блюдця розклали 19 слив. У кожну тарілку поклали по 5 слив. Скільки слив поклали в кожне блюдце?

Розв’язання

1) 2 · 5 = 10 (сл.) — поклали у тарілки;
2) 19 – 10 = 9 (сл.) — поклали у блюдця;
3) 9 : 3 = 3 (сл.) — поклали у кожне блюдце.

Відповідь: 3 сливи поклали у кожне блюдце.

2. Обчисли значення виразу.
32 000 – (2486 + 2415 : 23) · 10 = 6090.
1) 2415 : 23 = 105;
2) 2486 + 105 = 2591;
3) 2591 · 10 = 25 910;
4) 32 000 – 25 910 = 6090.

3. Порівняй величини.
34 дм = 3 м 40 см
3 год < 200 хв (3 год = 180 хв)
2000 кг > 2 ц (2 ц = 200 кг)

4. Марійка щодня робить зарядку о б год 35 хв протягом 35 хв. О котрій годині дівчинка закінчує робити зарядку?
О 7 годині 10 хвилин.

5. Серед 24 заходів, проведених у районі, третину організувала громада. Скільки заходів організувала громада?
24 : 3 = 8 заходів.

6. На скільки квадратних дециметрів площа прямокутника зі сторонами 9 дм і 16 дм відрізняється від площі квадрата зі стороною 14 дм?
1) 9 · 16 = 144 (дм2) — площа прямокутника;
2) 14 · 14 = 196 (дм2) — площа квадрата;
3) 196 – 144 = 52 (дм2) — площа квадрата більша.

Відповідь: на 52 дм2.

7. У корзині лежать яблука трьох сортів. Яку найменшу кількість яблук треба взяти не дивлячись, щоб серед них точно було два яблука одного сорту?
4 яблука.

Варіант ІІ

1. Два автобуси і три мікроавтобуси вміщують 150 туристів. У кожному автобусі — по 45 туристів. Скільки туристів уміщує один такий мікроавтобус?

Розв’язання

1) 2 · 45 = 90 (тур.) — вміщують автобуси;
2) 150 – 90 = 60 (тур.) — вміщують мікроавтобуси;
3) 60 : 3 = 20 (тур.) — вміщує один мікроавтобус.

Відповідь: 20 туристів.

2. Обчисли значення виразу.
520 000 – (1436 + 7015 : 23) · 100 = 345 900.
1) 7015 : 23 = 305;
2) 1436 + 305 = 1741;
3) 1741 · 100 = 174 100;
4) 520 000 – 174 100 = 345 900.

3. Порівняй величини.
7 кг = 7000 г
5001 м > 5 км (5 км = 5000 м)
300 с < 5 год (5 год = 300 хв = 18 000 с)

4. Заняття із шахів розпочинається о 10 год 35 хв і триває 45 хв. О котрій годині заняття з шахів закінчується?
Об 11 годині 20 хвилин.

5. В Україні на кожного жителя виробляється в середньому 30 кг паперу на рік. Приблизно 1/6 цієї кількості паперу повертається у вигляді макулатури. Скільки кілограмів паперу у вигляді макулатури повертає в середньому одна людина?
30 : 6 = 5 кілограмів.

6. На скільки квадратних дециметрів площа прямокутника зі сторонами 8 дм і 17 дм відрізняється від площі квадрата зі стороною 15 дм?

1) 8 · 17 = 136 (дм2) — площа прямокутника;
2) 15 ·15 = 225 (дм2) — площа квадрата;
3) 225 – 136 = 89 (дм2) — площа квадрата більша.

Відповідь: на 89 дм2.

7. У пакеті лежать цукерки двох сортів. Яку найменшу кількість цукерок треба взяти не дивлячись, щоб серед них точно було дві цукерки одного сорту?
3 цукерки.

Тип 2

Варіант І

1. Познач хибну нерівність.
А 2357 > 2537

2. Знайди 1/7 числа 20 580
В 2940

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.
Б 12 500 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їхніми розв’язками.

5. Установи відповідність між величинами.

6. Обчисли периметр поданого чотирикутника. Побудуй ламану із трьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого чотирикутника.
Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 40 упаковок мінеральної води, а другого дня — 60 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 360 пляшок води менше, ніж другого. Скільки пляшок мінеральної води продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 60 – 40 = 20 (шт.) — упаковок більше продали другого дня;
2) 360 : 20 = 18 (шт.) — пляшок міститься в одній упаковці;
3) 40 · 18 = 720 (шт.) — пляшок продали першого дня.

Відповідь: першого дня в магазині продали 720 пляшок мінеральної води.

Варіант ІІ

1. Познач хибну нерівність.
А 5362 > 5632

2. Знайди 1/9 числа 50 580
А 5620

3. Установи вартість покупки за даними таблиці.
В 21 500 грн

4. Установи відповідність між рівняннями та їхніми розв’язками.

5. Установи відповідність між величинами.

6. Обчисли периметр поданого трикутника. Побудуй ламану із чотирьох ланок, довжина якої дорівнює пери метру заданого трикутника.
Довжина ламаної — 12 см.

7. Першого дня в магазині продали 50 упаковок соку, а другого дня — 30 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 240 пакетів соку більше, ніж другого. Скільки пакетів соку продали в магазині першого дня?

Розв’язання

1) 50 – 30 = 20 (шт.) — упаковок більше продали першого дня;
2) 240 : 20 = 12 (шт.) — пакетів міститься у одній упаковці;
3) 50 · 12 = 600 (шт.) — пакетів продали першого дня.

Відповідь: першого дня в магазині продали 600 пакетів соку.

Повідомити про помилку