Контрольна робота 5

Тип 1

Варіант І

1. Два мотоциклісти одночасно вирушили назустріч один одному зі швидкістю 22 км/год і 24 км/год. На початку руху відстань між ними була 92 км. Через який час мотоциклісти зустрінуться?

Розв’язання

1) 22 + 24 = 46 (км/год) — швидкість зближення мотоциклістів;
2) 92 : 46 = 2 (год) — час, за який вони зустрінуться.

Відповідь: мотоциклісти зустрінуться через 2 години.

2. Обчисли значення виразу.
285 · 5 – (12 148 + 305 · 12) : 52 = 1121.
1) 305 · 12 = 3660;
2) 12148 + 3660 = 15 808;
3) 15 808 : 52 = 304;
4) 285 · 5 = 1425;
5) 1425 – 304 = 1121.

3. Порівняй величини.
403 с > 4 хв 3 с
10 км 35 м > 1035 м
1026 кг > 1 ц 26 кг

4. Розташуй числа у порядку зростання.
5, 34, 345, 435, 534, 543, 4999, 5344.

5. Серед 30 учнів класу 1/5 частина не брала участь у благодійному ярмарку. Скільки учнів класу були учасниками благодійного ярмарку?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (уч.) — брали участь у благодійному ярмарку;
2) 30 – 6 = 24 (уч.) — були учасниками благодійного ярмарку.

Відповідь: 24 учні були учасниками благодійного ярмарку.

6. Площа прямокутника дорівнює 1125 см2, а його ширина — 9 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

Розв’язання

1) 1125 : 9 = 125 (см) — довжина прямокутника;
2) 2 · 125 + 2 · 9 = 250 + 18 = 268 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника — 268 см.

7. Лісник має розпиляти колоду довжиною 10 м на 5 однакових частин. Кожен розпил триває 1 хв. Скільки хвилин знадобиться ліснику, щоб виконати роботу?

Розв’язання

1) 5 – 1 = 4 — розпили всього потрібно зробити;
2) 4 · 1 = 4 (хв.) — часу потрібно.

Відповідь: 4 хвилини знадобиться ліснику, щоб виконати роботу.

Варіант ІІ

1. Відстань між двома бджолами — 207 м. Вони одночасно почали рухатися назустріч одна одній. Через який час бджоли зустрінуться, якщо швидкість однієї — 5 м/с, а другої — 4 м/с?

Розв’язання

1) 5 + 4 = 9 (м/с) — швидкість зближення бджіл;
2) 207 : 9 = 23 (сек) — час, за який вони зустрінуться.

Відповідь: бджоли зустрінуться через 23 секунди.

2. Обчисли значення виразу.
1875 : 75 + (980 · 6 – 1759) · 3 = 12 388.
1) 980 · 6 = 5880;
2) 5880 – 1759 = 4121;
3) 4121 · 3 = 12 363;
4) 1875 : 75 = 25;
5) 25 + 12 363 = 12 388.

3. Порівняй величини.
514 с > 5 хв 14 с
402 м < 3 км 2 м
1 т 26 кг = 10 ц 26 кг

4. Розташуй числа в порядку зростання.
3, 12, 123, 312, 321, 456, 999, 1999.

5. Серед 28 мешканців зоопарку 1/7 частина тварин залишається зимувати у своїх вольєрах. Скільки тварин переводять у криті приміщення?

Розв’язання

1) 28 : 7 = 4 (тв.) — залишаються зимувати;
2) 28 – 4 = 24 (тв.) — переводять у криті приміщення.

Відповідь: 24 тварини переводять у криті приміщення.

6. Площа прямокутника дорівнює 1240 см2, а його ширина — 8 см. Обчисли периметр такого прямокутника.

Розв’язання

1) 1240 : 8 = 155 (см) — довжина прямокутника;
2) 2 · (155 + 8) = 2 · 163 = 326 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника — 326 см.

7. Між 10 стовпчиками проклали сітку, утворивши паркан. Відстань між кожними двома стовпчиками — 2 м. Яка довжина такого паркану?

Розв’язання

1) 10 – 1 = 9 (шт.) — шматків сітки потрібно;
2) 2 · 9 = 18 (м.) — довжина паркану.

Відповідь: довжина паркану 18 метрів.

Тип 2

Варіант І

1. Познач хибне твердження.
Б сто сорок тисяч сімдесят — це 14 070

2. Познач, у скільки разів число 20 580 більше за 140.
Б у 147 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.
Б 325 км

4. Установи відповідність між значенням змінної a та відповідним значенням виразу 9876 – 3 · a.
1 — 3, 2 — 2, 3 — 1.

5. Порівняй маси.
23000 г < 2 ц
230 кг > 2 ц
Розташуй величини 23 000 г, 2 ц, 230 кг у порядку зростання.
23000 г, 2 ц, 230 кг.

6. Виміряй діаметр кожного кола. Побудуй коло, радіус якого дорівнює різниці радіусів заданих кіл.
Радіус третього кола — 2 см.

7. Поле засіяли пшеницею, житом і ячменем. Житом засіяли 51 га поля, ячменем — на 17 га менше, а пшеницею засіяли стільки, скільки житом і ячменем разом. Знайди площу поля.

Розв’язання

1) 51 – 17 = 34 (га) — засіяли ячменем;
2) 51 + 34 = 85 (га) — засіяли пшеницею;
3) 51 + 34 + 85 = 170 (га) — площа поля.

Відповідь: площа поля — 170 га.

Варіант ІІ

1. Познач хибне твердження.
В двісті шість тисяч шістдесят — це 260 006

2. Познач, у скільки разів число 17 810 більше за 130.
В у 137 разів

3. Установи відстань за даними таблиці.
Б 375 км

4. Установи відповідність між значенням змінної a та відповідним значенням виразу 8976 – 3 · a.
1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

5. Порівняй маси.
320000 г > 3 ц
32 кг < 3 ц
Розташуй величини 320 000 г, 3 ц, 32 кг у порядку зростання.
32 кг, 3 ц, 320000 г.

6. Виміряй радіус кожного кола. Побудуй коло, діаметр якого дорівнює сумі радіусів заданих кіл.
Діаметр третього кола — 3 см.

7. Поле засіяли кукурудзою, гречкою і вівсом. Вівсом засіяли 66 га поля, кукурудзою — на 21 га більше, а гречкою засіяли стільки, скільки кукурудзою і вівсом разом. Знайди площу поля.

Розв’язання

1) 66 + 21 = 87 (га) — засіяли кукурудзою;
2) 66 + 87 = 153 (га) — засіяли гречкою;
3) 66 + 87 + 153 = 306 (га) — площа поля.

Відповідь: площа поля — 306 га.

Повідомити про помилку