Варіант 10

1. За числом 19 099 в натуральному ряду слідує число
Б 19 100

2. Число 6 є розв'язком рівняння
В 7 · x = 21 · 2

3. Яку частину становить 1 ц від 1 т?
В 1/10

4. З'єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 30 000 – (2486 + 33 088 : 47) = 26 810.

6. Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см, а інша — на 8 см довша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

1) 2 + 8 = 10 (см) — довжина іншої сторони.
2) 10 · 2 = 20 (см2) — площа прямокутника.
3) (10 + 2) · 2 = 24 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника —.20 см2; периметр прямокутника — 24 см.

7. У ящику було 540 кг піску. Для покращення грунту на городі витратили 2/6 цього піску, а для посипання садових доріжок — 1/9. На скільки кілограмів піску менше витратили для посипання доріжок, ніж для покращення грунту?

1) 540 : 6 · 2 =180 (кг) — піску витратили для покращення грунту на городі.
2) 540 : 9 = 60 (кг) — піску витратили для посипання садових доріжок.
3) 180 – 60= 120 (кг).

Відповідь: для посипання доріжок витратили на 120 кг піску менше, ніж для покращення грунту.

Повідомити про помилку