Варіант 12

1. 5897 дм =
Б 589 м 7 дм

2. 2 доби : 6 =
Б 8 год

3. Яке число перетворює запис 816 - [ ] = 547 у правильну числову рівність?
В 269

4. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
(1) 480 : 8 + 350
(3) 480 : 5 + 350
(2) 480 : 6 + 350

5. 16 686 : 27 · 65 – 38 948 = 1222.

1)  1 6 6 8 6 2 7     2)      × 6 1 8   3)  4 0 1 7 0
  1 6 2     6 1 8           6 5     3 8 9 4 8
      4 8             +   3 0 9 0         1 2 2 2
      2 7             3 7 0 8                  
      2 1 6             4 0 1 7 0                
      2 1 6                                      
            0                                      

6. За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

1) 18 · 6 = 108 (м2) — площа картоплі.
2) 13 · 4 = 52 (м2) — площа капусти.
3) 18 – 13 = 5 (м) — довжина ділянки з буряками.
4) 5 · 4 = 20 (м2) — площа буряків.

Відповідь: площа картоплі — 108 м2; капусти — 52 м2; буряків — 20 м2.

7. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав перший автобус?

1) На скільки годин менше був у дорозі другий автобус?
6 - 4 = 2 (год)
2) Яка швидкість обох автобусів?
130 : 2 = 65 (км/год)
3) Скільки кілометрів проїхав перший автобус?
65 · 6 = 390 (км)

Відповідь: 390 км.

Повідомити про помилку