Варіант 13

1. Укажи рядок, у якому числа розміщені за порядком зростання.
В

2. Яка нерівність буде'правильною (істинною), якщо a = 2700?
a – 1800 < 1200

3. Визнач, у якій частці буде 2 цифри.
В 2668 : 58

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

5. 829 · 73 – 78 150 : 30 = 57 912.

6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб: в 1 см — 1 м.
1) 3 · 7 = 21 (м2) — площа прямокутника ABCD.
2) 2 · 2 = 4 (м2) — площа квадрата MNKO.
3) 21 – 4 = 17 (м2).

Відповідь: площа ділянки 17 м2.

7. Катер, рухаючись зі швидкістю 30 км/год, пройшов відстань між двома пристанями за 4 години. На шлях у зворотному напрямку він затратив на 1 год більше. З якою швидкістю рухався катер у зворотному напрямку?

Розв’язання

1) 30 · 4 = 120 (км) — відстань між пристанями.
2) 4 + 1 = 5 (год) — затратив катер у зворотному напрямку.
3) 120 : 5 = 24 (км/год)

Відповідь: у зворотному напрямку катер мав швидкість 24 км/год.

Повідомити про помилку