Варіант 14

1. Укажи рядок, у якому числа розмішені за порядком спадання.
Б

2. Яка нерівність буде правильною (істинною), якщо b = 1800?
В 3800 – b < 2900

3. Визнач, у якій частці буде 4 цифри.
А 272 640 : 71

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

5. 356 · 27 – 21 800 : 40 = 9067.

6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб: в 1 см — 1 м.
1) 7 · 4 = 28 (м2) — площа «великого» прямокутника.
2) 4 · 1 = 4 (м2) — площа «малого» прямокутника.
3) 28 – 4 = 24 (м2)

Відповідь: площа ділянки 24 м2.

7. За 6 хв літак пролетів 72 км. Яку відстань він пролетить за 30 хв, якщо його швидкість збільшиться на 2 км/хв?

1) 72 : 6 = 12 (км/хв) — початкова швидкість літака.
2) 12 + 2 = 14 (км/хв) — швидкість літака після її збільшення.
3) 14 · 30 = 420 (км)

Відповідь: за 30 хв літак пролетить 420 км.

Повідомити про помилку