Варіант 17

1. Число 510 304 розкладають на розрядні доданки так:
В 500 000 + 10 000 + 300 + 4

2. Серед поданих дробів найбільшим є
Б 7/7

3. Значення якого виразу дорівнює 30?
В (54 – 49) · 6

4 З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 213 · 30 – 12 240 : 40 = 6084.

6. Довжина відрізка CD дорівнює 3/4 довжини відрізка AB. Обчисли довжину відрізка CD і побудуй його.

12 : 4 · 3 = 9 (см) — довжина відрізка CD.

7. До обіду автомобіль їхав 4 год, а після обіду — 3. За весь час, рухаючись із постійною швидкістю, автомобіль проїхав 560 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?

1) Скільки всього годин був у дорозі автомобіль?
4 + 3 = 7 (год)
2) Яка швидкість автомобіля?
560 : 7 = 80 (км/год)
3) Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?
80 · 4 = 320 (км)

Відповідь: 320 кілометрів проїхав автомобіль до обіду.

Повідомити про помилку