Варіант 2

1. Укажи найбільше число
Б 1/3

2. Визнач правильне перетворення.
70 569 см = 
В 705 м 69 см

3. Число 9 є розв’язком рівняння
В 43 – x = 34
43 – 9 = 34
34 = 34

4. З'єднай лініями дії розв'язання задачі з поясненням до них.
Периметр прямокутника дорівнює 44 см. Його довжина 14 см. Обчисли площу прямокутника.

5. (26 714 : 38 + 998) · 34 = 57 834.

2 6 7 1 4 3 8       + 7 0 3       × 1 7 0 1
2 6 6     7 0 3     9 9 8           3 4
    1 1 4           1 7 0 1     +   6 8 0 4
    1 1 4                     5 1 0 3  
          0                         5 7 8 3 4

6. Площа прямокутника дорівнює 15 см2, а його ширина — 3 см. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

1) 15 : 3 = 5 (см) — довжина прямокутника.
2) (3 + 5) · 2 = 16 (см) — периметр прямокутника.
3) 16 : 4 = 4 (см) — сторона квадрата.

7. Овочевий кіоск за день продав 6 ящиків яблук і 3 ящики груш, а всього — 99 кг фруктів. Маса ящика з яблуками 12 кг. Яка маса ящика груш?

Розв’язання

1) 12 · 6 = 72 (кг) — маса яблук.
2) 99 – 72 = 27 (кг) — маса груш.
3) 27 : 3 = 9 (кг).

Відповідь: маса ящика груш 9 кг.

Зворотній зв’язок