Варіант 20

1. 20 080 : 1000 =
A 20 (ост. 80)

2. Значення якого виразу дорівнює 3 т 944 кг?
В 7 т 944 кг – 4000 кг

3. Укажи правильну (істинну) числову нерівність.
В 600 : 20 < 40

4. З’єднай лініями вирази з їх значеннями.

5. 6987 + 21 805 : 35 – 5468 = 2142

1)  2 1 8 0 5 3 5     2)  + 6 9 8 7   3)  7 6 1 0
  2 1 0     6 2 3       6 2 3     5 4 6 8
      8 0               7 6 1 0       2 1 4 2
      7 0                                    
      1 0 5                                  
      1 0 5                                  
            0                                  

6. Сторона першого квадрата удвічі коротша за сторону другого квадрата. Периметр першого квадрата 16 см. Обчисли периметр другого квадрата.

1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони першого квадрата.
2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина сторони другого квадрата.
3) 8 · 4 = 32 (см)

Відповідь: периметр другого квадрата 32 см.

7. Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1) Яка швидкість човна?
32 : 2 = 16 (км/год)
2) Яка швидкість зближення катера і човна?
32 + 16 = 48 (км/год)
3) Через скільки годин зустрінуться катер і човен?
96 : 48 = 2 (год)

Відповідь: катер і човен зустрінуться через 2 год.

Повідомити про помилку