Варіант 21

1. Число триста дві тисячі сто п 'ять записують так:
Б 302 105

2. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.
Б (73 – 68) · 7 = 42

3. Яка частина квадрата замальована?
В 5/9

4. З’єднай лініями вирази з однаковими значеннями (без письмових обчислень).

5. 179 252 : 82 · 45 – 19 909 = 78 461.

6. Довжина ламаної, що складається з трьох ланок, дорівнює 18 см. Обчисли довжину третьої ланки, якщо довжина першої ланки дорівнює 10 см, а другої — 3 см. Накресли таку ламану.

1) 10 + 3 = 13 (см) — сума довжин першої і другої ланок.
2) 18 – 13 = 5 (см) — довжина третьої ланки.

7. Садівник зібрав 2 т 1 ц фруктів. З них п’ята частина — вишні, решта — черешні. На скільки більше черешень, ніж вишень, зібрав садівник?

2 т 1 ц = 2100 кг
1) 2100 : 5 = 420 (кг) — вишень.
2) 2100 – 420 = 1680 (кг) — черешень.
3) 1680 – 420 = 1260 (кг)

Відповідь: садівник зібрав черешень на 1260 кг більше, ніж вишень.

Повідомити про помилку