Варіант 23

1. Число, яке містить 102 одиниці другого класу і 19 одиниць першого класу, записують так:
В 102 019

2. У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм?
В у 100 разів

3. За якого значеннях нерівність x – 250 < 160 правильна (істинна)?
Б 390

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим іменованим.

5. 601 405 – 19 008 : 36 + 120 045 = 720 922.

6. У двох прямокутників однакові довжини. Площа першого прямокутника 72 см2, а його ширина — 8 см. Площа другого прямокутника становить 18 см2. Яка ширина другого прямокутника? Накресли цей прямокутник.

1) 72 : 8 = 9 (см) — довжина обох прямокутників.
2) 18 :9 = 2 (см)

Відповідь: ширина другого прямокутника 2 см.

7. У бібліотеці класу є 48 книжок з оповіданнями, це 2/7 усієї кількості книжок. Книжки з казками становлять 1/4 кількості книжок бібліотеки. Скільки в ній книжок з казками й оповіданнями разом?

1) 48 : 2 · 7 = 24 · 7 = 168 (кн.) — всього.
2) 168 : 4 = 42 (кн.) — з казками.
3) 48 + 42 = 90 (кн.)

Відповідь: у бібліотеці 90 книжок з казками й оповіданнями разом.

Зворотній зв’язок