Варіант 24

1. Число, яке містить 2 одиниці класу одиниць і 34 одиниці класу тисяч, записують так:
В 34 002

2. У скільки разів 1 м більший, ніж 1 мм?
А у 1000 разів

3. За якого значення х нерівність x + 430 > 720 правильна (істинна)?
В 360

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим іменованим.

5. 45 987 + (800 201 – 10 008 : 24) = 845 771.

                                                     
  1 0 0 0 8 2 4     8 0 0 2 0 1   + 7 9 9 7 8 4  
    9 6     4 1 7         4 1 7     4 5 9 8 7  
      4 0             7 9 9 7 8 4     8 4 5 7 7 1  
      2 4                                          
      1 6 8                                        
      1 6 8                                        
            0                                        
                                                     

6. У двох прямокутників однакова ширина. Площа першого прямокутника 24 см2, а його довжина — 8 см. Площа другого прямокутника становить 21 см2. Яка довжина другого прямокутника? Накресли його.

1) 24 : 8 = 3 (см) — ширина обох прямокутників.
2) 21 : 3 = 7 (см)

Відповідь: довжина другого прямокутника 7 см.

7. В електропоїзді їхало 27 дітей, що становить 1/8 загальної кількості пасажирів. Жінки становлять 4/9 усіх пасажирів. Скільки всього жінок і дітей їхало в електропоїзді?

1) 27 · 8 = 216 (пас.) — всього у поїзді.
2) 216 : 9 · 4 = 96 (пас.) — жінок.
3) 27 + 96 = 123 (пас.) — жінок і дітей.

Відповідь: в електропоїзді їхало всього 123 жінки і дитини.

Зворотній зв’язок