Варіант 3

1. Щоб рівність 64 : 16 = 48 : □ була правильною, потрібно підставити число
A 12

2. Порівняй іменовані числа. 8 м 60 мм □ 860 мм
A >

3. 60 год =
Б 2 доби 12 год

4. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
(1) 43 · 4 – 92 : 4
(3) 43 · 8 – 92 : 4
(2) 43 · 7 – 92 : 4

5. 13 944 : 56 + 240 · 39 = 9609.

  1 3 9 4 4 5 6         × 2 4 0     + 9 3 6 0
  1 1 2     2 4 9       3 9         2 4 9
    2 7 4             + 2 1 6         9 6 0 9
    2 2 4             7 2                  
      5 0 4             9 3 6 0              
      5 0 4                                  
            0                                  

6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1/3 довжини першої. Накресли таку ламану.
1) 6 : 3 = 2 (см) — довжина другої ланки.
2) 6 + 2 = 8 (см) — сума довжин першої і другої ланок.
3) 12 – 8 = 4 (см) — довжина третьої ланки.

7. У перший магазин завезли 4 однакові сувої тканини, а в другий — 5 таких сувоїв. Усього в магазини завезли 1890 м тканини. Скільки метрів тканини завезли в кожний магазин?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (с.) — завезли у два магазини.
2) 1890 : 9 = 210 (м) — у кожному сувої.
3) 210 · 4 = 840 (м) — завезли в перший магазин.
4) 210 · 5 = 1050 (м) — завезли в другий магазин.

Відповідь: у перший магазин завезли 840 м, у другий — 1050 м тканини.

Повідомити про помилку