Варіант 4

1. Щоб рівність 75 : □ = 45 : 15 була правильною, потрібно підставити число
A 25
A 75 : 25 = 3; 45 : 15 = 3; 3 = 3

2. Порівняй іменовані числа. 560 кг □ 5 т 60 кг
Б <
Б 560 кг < 5 т 60 кг

3. 30 міс. =
В 2 роки 6 міс.
В 2 роки 6 міс. = 30 міс.

4. Пронумеруй вирази в порядку спадання їх значень.
3) 140 : 35 + 180 : 6
1) 140 : 35 + 180 : 3
2) 140 : 35 + 180 : 4

5. 114 228 : 57 · 37 – 8159 = 65 989.

  1 1 4 2 2 8 5 7           × 2 0 0 4     7 4 1 4 8
  1 1 4       2 0 0 4           3 7       8 1 5 9
        2 2 8             + 1 4 0 2 8       6 5 9 8 9
        2 2 8             6 0 1 2                  
              0               7 4 1 4 8                

6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 110 мм. Довжина першої ланки 30 мм, а друга ланка на 20 мм довша. Накресли таку ламану.

1) 30 + 20 = 50 (мм) — довжина другої ланки.
2) 30 + 50 = 80 (мм) — сума довжин першої і другої ланок.
3) 110 – 80 = 30 (мм) — довжина третьої ланки.

7. На складі було 39 червоних і чорних ламп однакової ціни. Загальна вартість червоних ламп 840 грн, а чорних — 1500 грн. Скільки червоних і скільки чорних ламп було на складі?

Розв’язання

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) — вартість усіх ламп.
2) 2340 : 39 = 60 (грн) — ціна лампи.
3) 840 : 60 = 14 (л.) — червоних.
4) 39 – 14 = 25 (л.) — чорних.

Відповідь: на складі було 14 червоних ламп і 25 чорних.

Повідомити про помилку