Варіант 5

1. Яке число записане в таблиці?
В сто сім тисяч сімсот

2. Який вираз має значення 720?
В 910 – 190
В 910 – 190 = 720.

3. Яка частина прямокутника замальована?
Б 4/24

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим іменованим.

5. 40 000 – (41 656 : 82 + 9087) = 30 405

  4 1 6 5 6 8 2     + 9 0 8 7   4 0 0 0 0
  4 1 0     5 0 8     5 0 8     9 5 9 5
      6 5 6           9 5 9 5     3 0 4 0 5
      6 5 6                                
            0                                

6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 24 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі менша за сторону трикутника. Обчисли площу цього квадрата.

1) 24 : 3 = 8 (см) — довжина сторони трикутника.
2) 8 : 2 = 4 (см) — довжина сторони квадрата.
3) 4 · 4 = 16 (см2)

Відповідь: площа квадрата дорівнює 16 см2.

7. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (к.) — шила перша бригада за 1 день.
2) 8 – 2 = 6 (к.) — шила друга бригада за 1 день.
3) 30 : 6 = 5 (дн.)

Відповідь: друга бригада пошиє 30 костюмів за 5 днів.

Зворотній зв’язок