Варіант 6

1. Яке число записане в таблиці?
Б сорок тисяч вісімдесят

2. Значення якого виразу дорівнює 280?
В 540 – 260 (540 – 260 = 280)

3. Яка частина прямокутника замальована?
В 3/15

4. З'єднай просте іменоване число з відповідним складеним іменованим.

5. 50 000 – (18 324 :36 + 6009) = 43 482

1 8 3 2 4 3 6       + 6 0 0 9     5 0 0 0 0
1 8 0     5 0 9       5 0 9       6 5 1 8
    3 2 4             6 5 1 8       4 3 4 8 2
    3 2 4                                    
          0                                    

6. Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина удвічі більша. Обчисли площу цього прямокутника.
1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони квадрата.
2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина прямокутника.
3) 4 · 8 = 32 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 32 см2.

7. Перший трактор за 5 годин роботи витратив 30 л пального. Другий трактор за одну годину витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (л) — пального витратив за 1 год перший трактор.
2) 6 + 2 = 8 (л) — пального витратив за 1 год другий трактор.
3) 8 · 8 = 64 (л) — пального витратив за 8 год роботи другий трактор.

Відповідь: 64 літри пального витратить другий трактор за 8 годин роботи.

Повідомити про помилку