Варіант 8

1. Яка цифра записана в розряді десятків тисяч у числі 206 157?
Б 0

2. Укажи правильну (істинну) нерівність.

А  2  <  3 .
5 5

3. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.
Б 17 · 3 – 4 = 37 (17 · 3 – 4 = 51 – 4 = 47)

4. З’єднай лініями словесні описи виразів з відповідними виразами.

5. 200 000 – (3204 : 6 + 78) · 40 = 175 520.

3 2 0 4 6         + 5 3 4     × 6 1 2       2 0 0 0 0 0
3 0     5 3 4       7 8         4 0       2 4 4 8 0
  2 0               6 1 2     2 4 4 8 0       1 7 5 5 2 0
  1 8                                                    
    2 4                                                  
    2 4                                                  
        0                                                  

6. Накресли прямокутник, ширина якого 2 см, а площа — 18 см2. Обчисли його периметр.
1) 18 : 2 = 9 (см) — довжина прямокутника.
2) (2 + 9) · 2 = 22 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 22 см.

7. У перший кіоск завезли 12 ящиків полуниць, а в другий — 15 таких ящиків. У другий кіоск завезли на 24 кг полуниць більше. Скільки кілограмів полуниць завезли окремо в кожний кіоск?

Розв’язання

1) На скільки більше ящиків полуниць завезли у другий кіоск, ніж у перший?
15 – 12 = 3 (ящ.)
2) Скільки кілограмів полуниць в одному ящику?
24 : 3 = 8 (кг)
3) Скільки кілограмів полуниць завезли в перший кіоск?
8 · 12 = 96 (кг)
4) Скільки кілограмів полуниць завезли в другий кіоск?
8 · 15 = 120 (кг)

Відповідь: у перший кіоск завезли 96 кг полуниць, у другий — 120 кг.

Повідомити про помилку