Варіант 9

1. Числу 80 000 у натуральному ряду передує число
В 79 999

2. Число 7 є розв'язком рівняння
В 8 · x = 28 · 2

3. Яку частину становить 1 кг від 1 ц?
А 1/100

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 18 546 + (3721 – 1026 : 38) = 22 240

6. Довжина прямокутника 8 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

1) 8 – 5 = 3 (см) — ширина прямокутника.
2) 8 · 3 = 24 (см2) — площа прямокутника.
3) (8 + 3) · 2 = 22 (см) — периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 24 см2; периметр прямокутника — 22 см.

7. Ціна хустки становить 1/6 від 480 грн, а ціна шарфа — 3/8 ціни хустки. На скільки гривень хустка дорожча, ніж шарф?

1) Яка ціна хустки?
480 : 6 = 80 (грн)
2) Яка ціна шарфа?
80 : 8 · 3 = 30 (грн)
3) На скільки гривень хустка дорожча за шарф?
80 – 30 = 50 (грн)

Відповідь: хустка дорожча, ніж шарф, на 50 грн.

Повідомити про помилку