Варіант 1

1. Визнач, скільки всього десятків містить число 175 026.
В 17 502

2. Визнач, яку частину відрізка AB становить відрізок KM.
A 3/10

3. Визнач,розв’язком якого з рівнянь є число 4.
B x · 17 = 68

4. З’єднай складене іменоване число з відповідним простим.

5. 96 048 : (1010 – 987) · 34 + 5016 = 147 000

6. У трикутнику ABC сторони АВ і ВС рівні. Довжина кожної з них становить 4 см. Периметр трикутника дорівнює 14 см. Побудуй квадрат, сторона якого удвічі коротша за сторону AC.

1) 4 + 4 = 8 (см) — сума довжин сторін АВ і ВС.
2) 14 – 8 = 6 (см) — довжина сторони АС.
3) 6 : 2 = 3 (см) — довжина сторони квадрата.

7. П’ять однакових автоматів за 4 хв виробляють 180 тістечрк. Скільки тістечок виробить один автомат за 8 хв?

1) 180 : 4 = 45 (т.) — виробляють 5 автоматів за 1 хв.
2) 45 : 5 = 9 (т.) — виробляє 1 автомат за 1 хв.
3) 9 · 8 = 72 (т.).

Відповідь: один автомат за 8 хв виробляє 72 тістечка.

Повідомити про помилку