Варіант 10

1. 1876 кг =
Б 18 ц 76 кг

2. А 1/10, 1/12, 1/15

3. Визнач, значення якого виразу дорівнює 15.
В 70 – 11 · 5
70 – 11 · 5 = 70 – 55 = 15

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. (15 980 + 47 302 : 67) · 18 = 300 348.

6. Прямокутник має площу 15 см2, його довжина — 5 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжини і ширини прямокутника.

1) 15 : 5 = 3 (см) — ширина прямокутника.
2) 5 + 3 = 8 (см) — сума довжини і ширини прямокутника.

7. Кіоск продав за день 120 кг цибулі та 50 кг моркви по однаковій ціні. За цибулю вторгували на 630 грн більше, ніж за моркву. Скільки гривень вторгували за цибулю і моркву окремо?

1) На скільки кілограмів більше продали цибулі?
120 – 50 = 70 (кг)
2) Яка ціна цибулі?
630 : 70 = 9 (грн)
3) Скільки гривень вторгували за цибулю?
9 · 120 = 1080 (грн)
4) Скільки гривень вторгували за моркву?
9 · 50 = 450 (грн)

Відповідь: вторгували 1080 грн за цибулю і 450 грн за моркву.

Зворотній зв’язок