Варіант 11

1. Визнач, скільки всього десятків тисяч містить число 458 905.
В 45

2. Визнач, у скільки разів 1 м більший, ніж 1 мм.
А у 1000 разів

3. Укажи значення x, за якого нерівність x + 430 < 720 буде правильною.
В 280
280+ 430 = 710 < 720

4. Пронумеруй вирази в порядку спадання їх значень.
1) 150 + 96 : 4
3) 150 + 96 : 8
2) 150 + 96 : 6

5. 45 987 + (800 201 – 10 008 : 24) = 845 771

6. Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки 6 см. Друга ланка утричі коротша від першої, а третя — на 3 см довша, ніж друга. Накресли таку ламану й обчисли її довжину.

1) 6 : 3 = 2 (см) — довжина другої ланки.
2) 2 + 3 = 5 (см) — довжина третьої ланки.
3) 6 + 2 + 5 = 13 (см).

Відповідь: довжина ламаної 13 см.

7. За 5 однакових записників, ціною по 18 гри кожен, і 2 однакові альбоми заплатили 160 грн. Скільки коштує один альбом?

1) 18 · 5 = 90 (грн) — вартість записників.
2) 160 – 90 = 70 (грн) — вартість альбомів.
3) 70 : 2 = 35 (грн).

Відповідь: ціна альбому 35 грн.

Зворотній зв’язок