Варіант 15

1. Число сімсот одна тисяча дванадцять цифрами записують так:
В 701 012

2. Визнач, при діленні якого із чисел на 45 у частці буде 2 цифри.
Б 3690

3. Число 14 є розв’язком рівняння
Б 51 – x = 37
51 – 14 = 37, 37 = 37.

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. (20 552 : 28 + 745) · 19 = 28 101

6. Довжина відрізка CD становить 3/4 довжини відрізка AB. Відрізок MN утричі коротший, ніж відрізок CD. Побудуй відрізок MN.

1) 12 : 4 · 3 = 9 (см) — довжина CD.
2) 9 : 3 = 3 (см) — довжина MN.

7. Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого — на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1) Яка швидкість другого автобуса?
58 + 4 = 62 (км/год)
2) Яка швидкість зближення автобусів?
58 + 62 = 120 (км/год)
3) Через скільки годин зустрінуться автобуси?
480 : 120 = 4 (год)

Відповідь: через 4 год.

Повідомити про помилку