Варіант 16

1. Число вісімдесят тисяч чотириста сім цифрами записують так:
A 80 407

2. Визнач, при діленні якого із чисел на 23 в частці буде 3 цифри.
В 4 761

3. Число 7 є розв’язком рівняння
Б x + 54 = 70 – 9
7 + 54 = 70 – 9, 61 = 61.

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 6987 + 21 805 : 35 – 5468 = 2142

6. Довжина відрізка AB становить 2/3 довжини відрізка CD. Відрізок KO удвічі довший, ніж відрізок AB. Побудуй відрізок KO.

1) 9 : 3 · 2 = 6 (см) — довжина AB.
2) 6 · 2 = 12 (см) — довжина.

7. Від пристані у протилежних напрямках одночасно вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. На якій відстані один від одного будуть катер і моторний човен через 2 год?

1) 32 : 2 = 16 (км/год) — швидкість човна.
2) 32 + 16 = 48 (км/год) — швидкість віддалення катера і човна.
3) 48 · 2 = 96 (км).

Відповідь: через 2 год вони будуть один від одного на відстані 96 км.

Повідомити про помилку