Варіант 5

1. Число двісті вісімдесят тисяч двісті вісім записують так:
В 280 208

2. Визнач, у якій частці буде 3 цифри.
Б 20 400 : 50

3. Визнач, значення якого виразу обчислено неправильно.
Б 320 + 80 : 4 = 100
320 + 80 : 4 = 320 + 20 = 340

4. З’єднай лініями словесні описи виразів з відповідними виразами.

5. 5730 · 84 – 21 175 : 35 = 480 715

6. Ширина прямокутника 2 см, а довжина — у 5 разів більша. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

1) 2 · 5 = 10 (см) — довжина прямокутника.
2) (2 + 10) · 2 = 24 (см) — периметр.
3) 2 · 10 = 20 (см2) — площа прямокутника.

Відповідь: 24 см і 20 см2.

7. Перший токар виточує 72 деталі за 3 год, а другий — таку саму кількість за 4 год. Скільки деталей виточать обидва токарі разом за 2 год, якщо працюватимуть з такою ж продуктивністю?

1) 72 : 3 = 24 (д.) — виточує за 1 год перший токар.
2) 72 : 4 = 18 (д.) — виточує за 1 год другий токар.
3) 24 + 18 = 42 (д.) — виточують за 1 год два токарі разом.
4) 42 · 2 = 84 (д.).

Відповідь: за 2 год обидва токарі разом виточать 84 деталі.

Повідомити про помилку