Варіант 7

1. Визнач, скільки десятків тисяч містить число 68 072.
В 6

2. Визнач, скільки частин відрізка KM становить відрізок CD.
А 4/10

3. Якщо a = 190, то правильною буде нерівність
B 310 + a < 520
310 + 190 = 500 < 520

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 4 698 + (327 · 58 – 17 972) = 5692

6. У трикутнику, периметр якого дорівнює 18 см, усі сторони рівні. Побудуй квадрат, сторона якого на 3 см коротша, ніж сторона трикутника. Обчисли периметр та площу квадрата.

1) 18 : 3 = 6 (см) — довжина сторони трикутника.
2) 6 – 3 = 3 (см) — довжина сторони квадрата.
3) 3 · 4 = 12 (см) — периметр квадрата.
4) 3 · 3 = 9 (см2) — площа квадрата.

Відповідь: 12 см; 9 см2.

7. В одному мішку було 27 кг 400 г гречки, а в іншому — на 3 кг 800 г менше. Усю гречку розсипали в пакет, по 3 кг у кожний. Скільки пакетів отримали?

1) 27 кг 400 – 3 кг 800 г = 23 кг 600 г — в іншому мішку;
2) 27 кг 400 г + 23 кг 600 г = 51 кг — у двох мішках;
3) 51 : 3 = 17 (п.)

Відповідь: отримали 17 пакетів.

Повідомити про помилку