Контрольна робота 1

Варіант 1

1. Як число дев’ятсот тридцять тисяч дев’ять записати цифрами?
Б 930 009

2. Який із дробів найбільший?
В 1/5

3. Яке число є розв’язком рівняння 2200 · c = 6600?
Б 3

4. З’єднай лінією вираз і його значення.

5. З’єднай лінією виміри прямокутника і його площу.

6. Обчисли.
136 845 – (93 465 : 3 + 87 578) = 18 112.
1) 93 465 : 3 = 31 155;
2) 31 155 + 87 578 = 118 733;
3) 136 845 – 118 733 = 18 112.

7. Два однакові автомобілі перевезли разом 120 т вантажу. Перший автомобіль зробив 5 рейсів, а другий — 3. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 рейсів — зробили два автомобіля разом.
2) 120 : 8 = 15 (т) — перевіз кожен автомобіль за 1 рейс.
3) 15 · 3 = 45 (т) — перевіз другий автомобіль.

Відповідь: другий автомобіль перевіз 45 т вантажу.

Варіант 2

1. Як записати число п’ятсот сімдесят тисяч сім цифрами?
В 570 007

2. Який із дробів найменший?
Б 1/10

3. Яке число є розв’язком рівняння 54 000 : b = 6000?
Б 9

4. З’єднай лінією вираз і його значення.

5. З’єднай лінією виміри прямокутника площу.

6. Обчисли.
217 698 + (89 457 – 96 584 : 8) = 295 082.
1) 96 584 : 8 = 12073;
2) 89 457 – 12 073 = 77 384;
3) 217 698 + 77 384 = 295 082.

7. Дві бригади лісників разом заготовили 245 кг жолудів. Перша бригада зібрала 4 однакові мішки жолудів, а друга — 3 такі само мішки. Скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада?

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (міш.) — зібрали дві бригади.
2) 245 : 7 = 35 (кг) — жолудів в одному мішку.
3) 4 · 35 = 140 (кг) — зібрала перша бригада.

Відповідь: перша бригада зібрала 140 кг жолудів.

Повідомити про помилку