Контрольна робота 10

Варіант 1

1. Обчисли.
18 550 – (5550 + 3198): 6 = 17 092
1) 5550 + 3198 = 8748
2) 8748 : 6 = 1458
3) 18 550 – 1458 = 17 092

2. Запиши числа в порядку збільшення.
505, 5500, 5505, 55 005.

3. Розв’яжи рівняння
c : 26 = 927 – 118.
c = (927 – 118) · 26
c = 809 · 26
c = 21 034

4. Порівняй.
205 грн 50 к. >  2055 к.
20550 к. > 2055 к.
7 т 256 кг < 70 256 кг
7 256 кг < 70 256 кг

5. Туристи подолали відстань 120 км. Пішки вони пройшли 3/10 усього шляху, залізницею проїхали третину всього шляху, а решту пропливли на човнах. Скільки кілометрів туристи пропливли на човнах?

Розв’язання

1) 120 · 3 : 10 = 36 (км) — пройшли пішки.
2) 120 : 3 = 40 (км) — проїхали залізницею.
3) 120 – 36 – 40 = 44 (км) — пропливли на човнах.

Відповідь: 44 км туристи пропливли на човнах.

6. Знайди 2/3 площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжину 22 м і 15 м.

Розв’язання

1) 22 · 15 = 330 (м2) — площа ділянки.
2) 330 · 2 : 3 = 220 (м2) — 2/3 ділянки. 

7. Радіус більшого кола дорівнює 7 см, а радіус меншого — 5 см. Розглянь малюнок й обчисли довжину відрізка OA.

7 + 5 = 12 см.

Варіант 2

1. Обчисли.
13 175 + (2199 – 974) : 7 = 13 350
1) 2199 – 974 = 1225
2) 1225 : 7 = 175
3) 13 175 + 175 = 13 350

2. Запиши числа в порядку збільшення.
707; 7707; 7770; 70 770.

3. Розв’яжи рівняння.
b : 73 = 700 + 103.
b = (700 +103) · 73
b = 803 · 73
b = 58 619

4. Порівняй.
3 км 321 м < 30 321 м
3321 м < 30 321 м
100 грн 45 к. >1045 к.
10 045 к. > 1045 к.

5. У меблевому магазині за тиждень продали 150 виробів. 2/5 проданого товару становили столи, половину — табурети, а решту — шафи. Скільки шаф продали за тиждень у меблевому магазині?

Розв’язання

1) 150 · 2 : 5 = 60 (шт.) — столи;
2) 150 : 2 = 75 (шт.) — табурети;
3) 150 – 60 – 75 = 15 (шт.) — шафи.

Відповідь: продали 15 шаф.

6. Знайди 3/4 площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжину 32 м і 25 м.
1) 32 · 25 = 800 (м2) — загальна площа ділянки;
2) 800 · 3 : 4 = 600 (м2) — 3/4.

7. Радіус меншого кола дорівнює 7 см, а радіус більшого — 10 см. Розглянь малюнок й обчисли довжину відрізка OC.

7 + 10 = 17 см.

Повідомити про помилку