Контрольна робота 5

Варіант 1

1. Як число шістсот п’ять тисяч шістсот п’ять записати цифрами?
В 605 605

2. Два кроти риють підземний хід у протилежних напрямках від нори. За 1 хв перший кріт проходить 10 см, а другий — 15 см. Через скільки хвилин довжина ходу становитиме 300 см?
1) За допомогою якого виразу можна розв’язати цю задачу?
1) Б 300 : (10 + 15)
2) Яку дію потрібно виконати першою при обчисленні значення обраного виразу?
2) В додавання

3. З ’єднай лінією предмет і назву фігури, форму якої він має.

4. З’єднай лінією висловлювання і відповідний вираз.

5. Обчисли.
16 · (135248 – 11223) : 25 = 79 376.
1) 135248 – 11223 = 124 025;
2) 124 025 : 25 = 4961;
3) 16 · 4961 = 79 376.

6. Кондитерська фабрика за 2 тижні виготовила 1400 кг мармеладу, який розфасували в ящики. За перший тиждень отримали ЗО ящиків мармеладу, а за другий — 40 ящиків. Скільки кілограмів мармеладу виготовили за другий тиждень?

Розв’язання

1) 30 + 40 = 70 (ящ.) — виготовила фабрика за 2 тижні.
2) 1400 : 70 = 20 (кг) — мармеладу в 1 ящику.
3) 20 · 40 = 800 (кг) — за другий тиждень.

Відповідь: За другий тиждень фабрика виготовила 800 кг мармеладу.

Варіант 2

1. Як число сімсот дві тисячі сімдесят два записати цифрами?
Б 702 072

2. Цуценя й кошеня злякалися одне одного й побігли в протилежних напрямках. Швидкість цуценяти 6 м/с, а кошеняти — 4 м/с. Через скільки секунд відстань між ними становитиме 100 м?
1) За допомогою якого виразу можна розв’язати цю задачу?
В 100 : (6 + 4)
2) Яку дію потрібно виконати першою при обчисленні значення обраного виразу?
А додавання

3. З’єднай лінією предмет і назву фігури, форму якої він має.

4. З’єднай лінією висловлювання і відповідний вираз.

5. Обчисли.
1400 : 35 + 15 · 243 = 3685.
1) 1400 : 35 = 40
2) 15 · 243 = 3645
3) 40 + 3645 = 3685

6. За два дні у магазині реалізували 1800 л молока. За перший день було продано 50 ящиків молока, а за другий — 40 таких ящиків. Скільки літрів молока було продано за перший день?

Розв’язання

1) 50 + 40 = 90 (ящ.) — продано за два дня;
2) 1800 : 90 = 20 (л) — молока в одному ящику;
3) 50 · 20 = 1000 (л) — продано за перший день.

Відповідь: За перший день продали 1000 л молока.

Зворотній зв’язок