Контрольна робота 6

Варіант 1

1. Перерва між таймами у футболі триває 1/4 год. Скільки хвилин триває перерва?
А 15 хв

2. Мурашка за 20 с переповзла стежину, ширина якої становить 300 см. Яка швидкість мурашки?
В 15 см/с

3. Периметр прямокутника дорівнює 20см, а його довжина — 6 см. Яка ширина цього прямокутника?
А 4 см

4. З’єднай лінією запис довжини, поданий у кілометрах і метрах, та відповідний йому запис, поданий у метрах.

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв’язування задачі.
На хлібозаводі дві однакові бригади за 3 зміни випікають 12 т хліба. Скільки тонн хліба випече 1 бригада за 2 зміни?
2 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 1 зміну?
3 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 2 зміни?
1 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 3 зміни?

6. Обчисли.
(132 418 – 418 · 7) : 66 = 1962.
1) 418 · 7 = 2926;
2) 132 418 – 2926 = 12 9492;
3) 12 9492 : 66 = 1962.

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
Один промисловий автомат розфасовує й запаковує 1200 пакетів соку за 1 год, а інший — 30 пакетів за 1 хв. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 1000 пакетів соку, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 1200 : 60 = 20 (п.) — розфасовує перший автомат за 1 хв.;
2) 20 + 30 = 50 (п.) — розфасовують два автомати за 1 хв.;
3) 1000 : 50 = 20 (хв.)

Відповідь: автомати розфасують 1000 пакетів соку за 20 хв.

Варіант 2

1. Перерва між уроками триває 1/3 год. Скільки хвилин триває перерва?
Б 20 хв

2. Шлях від міста до села, що дорівнює 10 км, пішохід подолав за 2 год. Яка швидкість пішохода?
Б 5 км/год

3. Периметр прямокутника дорівнює 16 м, а його ширина — 3 м. Яка довжина цього прямокутника?
В 5 м

4. З’єднай лінією запис довжини, поданий у кілометрах і метрах, та відповідний йому запис, поданий у метрах.

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв’язування задачі.
Три однакові бригади майстрів за 8 год виготовляють 12 дерев’яних шаф. За скільки годин одна бригада майстрів виготовить 2 такі шафи?
3 За скільки годин одна бригада виготовляє 2 шафи?
1 Скільки шаф виготовляє одна бригада за 8 год?
2 За скільки годин одна бригада виготовляє 1 шафу?

6. Обчисли.
(241 512 – 512 · 9) : 24 = 9871
1) 512 · 9 = 4608;
2) 241 512 – 4608 = 236 904;
3) 236 904 : 24 = 9871.

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
Один промисловий автомат розфасовує й запаковує 1800 стаканчиків йогурта за 1 год, а інший — 20 стаканчиків йогурта за 1 хв. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 2000 стаканчиків йогурта, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 1800 : 60 = 30 (ст.) — запаковує перший автомат за 1 хв.;
2) 30 + 20 = 50 (ст.) — запаковують два автомати за 1 хв.;
3) 2000 : 50 = 40 хв.

Відповідь: автомати запакують 2000 стаканчиків йогурта за 40 хв.

Повідомити про помилку