Контрольна робота 7

Варіант 1

1. Обчисли.
13338 + (550 – 45) · 21 = 23 943.
1) 550 – 45 = 505
2) 505 · 21 = 10 605
3) 13 338 + 10 605 = 23 943.

2. Виконай дії з іменованими числами.
24 м 23 см · 7 = 168 м 161 см = 169 м 61 см

3. Знайди: 1) 1/12 числа 2400; 2) 1/12 числа 324.
1) 2400: 12 = 200
2) 324 : 12 = 27

4. Розв’яжи рівняння a · 87 = 2175.
a = 2175 : 87;
a = 25

5. Розв’яжи задачу з поясненням.
Два маршрутні автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 3 год, а другий — 5 год. Скільки кілометрів проїхав перший автобус, якщо другий проїхав на 140 км більше?

1) 5 – 3 = 2 год — їхав другий автобус відстань 140 км.
2) 140 : 2 = 70 км/год — швидкість автобуса.
3) 70 · 3 = 210 км.

Відповідь: Перший автобус проїхав 210 км.

6. 1) Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 24 см2, а довжина — 6 см.
24 : 6 = 4 см — ширина прямокутника.

Варіант 2

1. Обчисли.
13268 + (540 – 37) · 23 = 24 837.
1) 540 – 37 = 503
2) 503 · 23 = 11 569
3) 13 268 + 11 569 = 24 837

2. Виконай дії з іменованими числами.
17 м 47 см · 3 = 51 м 141 см = 52 м 41 см

3. Знайди: 1) 1/15 числа 4500; 2) 1/15 числа 195. 
1) 4500: 15 = 300
2) 195 : 15 = 13

4. Розв’яжи рівняння 49 · b = 1715.
49 · b = 1715.
b = 1715 : 49
b = 35

5. Розв’яжи задачу з поясненням.
Два швидкісні потяги їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Скільки кілометрів пройшов другий потяг, якщо перший пройшов на 300 кілометрів більше?

1) 6 – 4 = 2 год — пройшов 300 км перший потяг.
2) 300 : 2 = 150 км/год — швидкість потягу.
3) 150 · 4 = 600 км.

Відповідь: Другий потяг пройшов 600 км.

6. 1) Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 28 см2, а довжина — 7 см.
28 : 7 = 4 см — ширина прямокутника.

Зворотній зв’язок