Контрольна робота 9

Варіант 1

1. Обчисли.
137 045 – (9465 · 3 + 42 578) = 66 072.
1) 9465 · 3 = 28 395
2) 28 395 + 42 578 = 70 973
3) 137 045 – 70 973 = 66 072

2. Запиши іменовані числа в порядку зменшення.
5 см; 5 дм; 55 см; 1 дм 5 см.
55 см; 5 дм; 1 дм 5 см; 5 см.

3. Розв’яжи рівняння k – 408926 = 190809.
k = 190 809 + 408 926;
k = 599 735.

4. Знайди значення виразу a + a : 19, якщо a = 5491.
5491 + 5491 : 19 = 5491 + 289 = 5780.

5. Одна бригада може розфасувати 3 т яблук за 10 год, а інша — за 15 год. За скільки годин із цією роботою впораються обидві бригади, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 3000 : 10 = 300 (кг) — розфасує перша бригада за 1 годину;
2) 3000: 15 = 200 (кг) — розфасує друга бригада за 1 годину;
3) 200 + 300 = 500 (кг) — розфасують обидві бригади за 1 годину;
4) 3000 : 500 = 6 (год) — часу необхідно.

Відповідь: за 6 годин із цією роботою впораються обидві бригади.

6. 1) Знайди периметр та площу квадрата.
Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 см.
S = 3 · 3 = 9 см2.

2) Побудуй прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр.
Р = 3 + 6 + 3 + 6 = 18 см.

Варіант 2

1. Обчисли.
154 138 + (83 457 – 8292 · 4) = 204 427.
1) 8292 · 4 = 33 168;
2) 83 457 – 33 168 = 50 289;
3) 154 138 + 50 289 = 204 427.

2. Запиши іменовані числа в порядку збільшення.
2 см; 2 дм; 12 см; 2 дм 2 см.
2 см; 12 см; 2 дм; 2 дм 2 см.

3. Розв’яжи рівняння р + 27 506 = 121 900.
p = 121 900 – 27506;
p = 94 394.

4. Знайди значення виразу сс : 17, якщо с = 6528.
6528 – 6528 : 17 = 6528 – 384 = 6144

5. Джек з’їдає упаковку сухого корму масою 6 кг за 30 днів, а Бім — за 20 днів. На скільки днів вистачить упаковки сухого корму Джеку та Біму?

Розв’язання

1) 6000 : 30 = 200 (г) — корму з’їдає Джек за 1 день;
2) 6000 : 20 = 300 (г) — корму з’їдає Бім за 1 день;
3) 300 + 200 = 500 (г) — корму з’їдають собаки за 1 день;
4) 6000 : 500 = 12 (днів) — вистачить корму.

Відповідь: корму вистачить на 12 днів.

6. 1) Знайди периметр та площу квадрата.
P = 2 · 4 = 8 см.
S = 2 · 2 = 4 см2.

2) Побудуй прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр.
P = (2 + 4) · 2 = 12 см.

Повідомити про помилку