Контрольна робота 11

Варіант 1

1. Порівняй іменовані числа.

5  год < 56 хв; 9 год =  3  доби;  4  м > 45 см
6 8 5

2. Знайди значення виразу.
709 · (691 – 21 780 : 36) + 28 585 = 709 · (691 – 605) + 28 585 = 709 · 86 + 28 585 = 60 974 + 28 585 = 89 559

3. Смартфон коштував 5748 грн. За акцією вихідного дня його ціна зменшилася на чверть. Скільки грошей уторгував магазин у неділю за такі смартфони, якщо їх було продано 79?

1) 5748 : 4 = 1437 (грн) — знижка на смартфон за акцією;
2) 5748 – 1437 = 4311 (грн) — ціна смартфона за акцією;
3) 4311 · 79 = 340 569 (грн) — уторгував магазин у неділю.

Відповідь: 340 569 грн.

4. Запиши рівняння й розв’яжи його.
Частка невідомого числа й 18 дорівнює різниці чисел 232 і 200.
x : 18 = 232 – 200
x : 18 = 32
x = 32 · 18
x = 576

5. Площа прямокутника — 85 см2, його ширина — 5 см. На скільки ширина прямокутника менша за його довжину?

1) 85 : 5 = 17 (см) — довжина;
2) 17 – 5 = 12 (см) — на стільки ширина прямокутника менша.

Відповідь: на 12 см.

6. Віднови пропущені цифри.

Варіант 2

1. Порівняй іменовані числа.

3  хв > 34 с;  5  доби = 15 год;  2  км > 250 м
4 8 5

2. Знайди значення виразу.
305 · (804 – 22 592 : 32) + 45 397 = 305 · (804 – 706) + 45 397 = 305 · 98 + 45 397 = 29 890 + 45 397 = 75 287.

3. У фірмовому магазині ціна планшета менша на п’яту частину ціни такого самого планшета в супермаркеті. Скільки грошей повинен виділити благодійний фонд на придбання у фірмовому магазині 42 планшетів для школи, якщо ціна планшета в супермаркеті — 7260 грн?

1) 7260 : 5 = 1452 (грн) — на стільки менша ціна планшета у фірмовому магазині;
2) 7260 – 1452 = 5808 (грн) — ціна планшета у фірмовому магазині;
3) 5808 · 42 = 243 936 (грн) — повинен виділити благодійний фонд.

Відповідь: 243 936 грн.

4. Запиши рівняння й розв’яжи його.
Добуток невідомого числа й 17 дорівнює сумі чисел 390 і 120.
x · 17 = 390 + 120;
x · 17 = 510
x = 510 : 17
x = 30

5. Площа прямокутника — 96 см2, його довжина — 16 см. На скільки довжина прямокутника більша за його ширину?

1) 96 : 16 = 6 (см) — ширина прямокутника;
2) 16 – 6 = 10 (см) — на стільки довжина прямокутника більша.

Відповідь: на 10 см.

6. Віднови пропущені цифри.

Зворотній зв’язок