Контрольна робота 12

Варіант 1

1. Вибери серед поданих число, у якому всього 5072 десятки. Запиши це число й розклади його на розрядні доданки.
50 723 = 50 000 + 700 + 20 + 3

2. Знайди значення виразу.
36 312 : 89 + (607 · 59 – 8179) = 28 042.

1)      × 6 0 7   2)  3 5 8 1 3   3)  3 6 3 1 2 8 9     4)  + 2 7 6 3 4
        5 9       8 1 7 9     3 5 6     4 0 8         4 0 8
  +   5 4 6 3       2 7 6 3 4         7 1 2             2 8 0 4 2
  3 0 3 5                           7 1 2                      
    3 5 8 1 3                               0                      

3. Виконай дії з іменованими числами.
376 ц – 23 кг = 37 600 кг – 23 кг = 37 577 кг = 375 ц 77 кг
2 км 904 м : 44 = 2904 м : 44 = 66 м

4. Добери й запиши три значення змінної a, за яких нерівність буде правильною.
58 – a > 24;
a = 10, 20, 30

5. Зроби короткий запис задачі. Розв’яжи її.
На святі кожна дитина виступила з одним номером: або читала вірші, або співала, або танцювала. Усього співали й танцювали 35 дітей, а решта — читали вірші, причому читали вірші на 7 дітей більше, ніж співали. Скільки дітей співали, скільки — танцювали, скільки — читали вірші, якщо всіх їх було 54?

1) 54 – 35 = 19 (д.) — читали вірші;
2) 19 – 7 = 12 (д.) — співали;
3) 35 – 12 = 23 (д.) — танцювали.

Відповідь: читали вірші — 19; співали — 12; танцювали — 23.

6. Сторону квадрата збільшили на 15 см. На скільки сантиметрів збільшився його периметр?

15 · 4 = 60 (см)

Відповідь: на 60 см.

Варіант 2

1. Вибери серед поданих число, у якому всього 425 сотень. Запиши це число й розклади його на розрядні доданки.
42 545 = 40 000 + 2000 + 500 + 40 + 5

2. Знайди значення виразу.
74 865 : 93 + (807 · 54 – 29 489) = 14 894.

1)      × 8 0 7   2)  4 3 5 7 8   3)  7 4 8 6 5 9 3     4)  + 1 4 0 8 9
        5 4     2 9 4 8 9     7 4 4     8 0 5         8 0 5
  +   3 2 2 8       1 4 0 8 9         4 6 5             1 4 8 9 4
  4 0 3 5                           4 6 5                      
    4 3 5 7 8                               0                      

3. Виконай дії з іменованими числами.
5 т – 19 ц = 50 ц – 19 ц = 31 ц
9 грн 18 к. : 34 к. = 918 к. : 34 к. = 27

4. Добери й запиши три значення змінної x, за яких нерівність буде правильною.
17 · x < 85;
x = 2, 3, 4

5. Зроби короткий запис задачі. Розв’яжи її.
У Марічки на клумбі росли квіти. Ірисів і троянд було 78, а решта — гладіолуси, причому гладіолусів на 9 менше, ніж ірисів. Скільки квітів кожного виду росло в Марічки на клумбі, якщо всього їх було 124?

1) 124 – 78 = 46 (гл.) — було гладіолусів;
2) 46 + 9 = 55 (ір.) — було ірисів;
3) 78 – 55 = 23 (тр.) — було троянд.

Відповідь: гладіолусів — 46, троянд — 23, ірисів — 55.

6. Довжину прямокутника зменшили на 18 см. На скільки сантиметрів зменшився периметр прямокутника?

18 · 2 = 36 (см)

Відповідь: на 36 см.

Зворотній зв’язок